Laureat Rankingu Powiatów 2021

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2021 przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Powiat Myślenicki zajął 9. miejsce w kategorii ,,powiat powyżej 120 tys. mieszkańców” i został wyróżniony tytułem Laureata Rankingu.

Powiat Myślenicki zajął też najwyższe miejsce w rankingu spośród powiatów z Małopolski. Kolejne powiaty z województwa małopolskiego objęte rankingiem zajęły : 13. miejsce Powiat Chrzanowski, 15. miejsce Powiat Krakowski.

W pierwszej dziesiątce najlepszych powiatów w kraju Powiat Myślenicki utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 roku.

To już dziesiąty z rzędu zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów przyznany naszemu Powiatowi.

Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu ZPP 2021 potwierdza przynależność Powiatu Myślenickiego do elitarnego grona liderów samorządów powiatowych  w Polsce.

 

Powiat Myślenicki wysoko oceniono w zestawieniu samorządów za korzystanie z funduszy zagranicznych i krajowych. W ubiegłym roku nasz samorząd powiatowy sięgał po pozabudżetowe wsparcie m.in. na inwestycje drogowe, projekty realizowane w obszarach: ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy i pomocy społecznej.

Zajęcie miejsca w gronie dziesięciu najlepszych powiatów w Polsce wyróżnianych tytułem Laureata nie było łatwe, bowiem powiaty oceniano w oparciu o wymagające kryteria, a w rankingu rywalizowały powiaty, które często dysponują dużo większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego.

Klasyfikacja Związku Powiatów Polskich jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów ZPP jest obiektywnym i kompleksowym konkursem dla samorządów terytorialnych.

Cieszę się, że po raz kolejny jesteśmy jednym z dziesięciu najlepszych powiatów w Polsce. Utrzymaliśmy prorozwojowy kurs. W 2021 roku przeznaczyliśmy miliony na dofinansowanie w obszarach: infrastruktury drogowej, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz edukacji. Mam nadzieję, że nowy budynek starostwa myślenickiego zapewni wysoką jakość świadczonych usług i załatwiania spraw administracyjnych, bo starostwo to urząd służący naszym mieszkańcom, przyjazny i otwarty na ich potrzeby

- podkreśla starosta Józef Tomal.

 

Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2021 jest docenieniem naszych wysiłków, ale przede wszystkim obiektywną oceną dokonań Powiatu Myślenickiego. To w dużej mierze efekt racjonalnej strategii pozyskiwania środków finansowych i konsekwentnie realizowanej przez nasz samorząd polityki rozwoju. W ubiegłym roku pomimo wielu utrudnień związanych z trwającą pandemią, Powiat Myślenicki cały czas realizował swoje zadania oraz zapewniał właściwy poziom usług świadczonych mieszkańcom. Pozyskane fundusze unijne i krajowe oraz środki z budżetu Powiatu wydatkowaliśmy na projekty i inwestycje zrealizowane w kluczowych obszarach funkcjonowania samorządu powiatowego. Gratulujemy również Gminie i Miastu Dobczyce zajęcia 8. miejsca w Rankingu 2021 w kategorii gmin miejskich i miejsko wiejskich

- powiedział wicestarosta Rafał Kudas.

 

Ogólnopolski Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Szeroki wachlarz kategorii rankingowych daje samorządom powiatowym szansę pokazana swoich mocnych stron, aktywności w różnych dziedzinach funkcjonowania powiatów oraz wdrożonych działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

do pobrania:

Gratulacje dla Powiatu Myślenickiego - pismo Prezesa Związku Powiatów Polskich

Tabela - Laureaci Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów Związku Powiatów Polskich w 2021 r. w kategorii: powiat o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców