Spotkanie informacyjne w starostwie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Z inicjatywy starosty myślenickiego Józefa Tomala w dniu 3. grudnia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie informacyjne dla samorządowców, burmistrzów i wójtów z Gmin z terenu powiatu myślenickiego dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

W spotkaniu oprócz włodarzy gmin uczestniczyli również: Władysław Kurowski Poseł na Sejm RP, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski - uczestniczący w spotkaniu w formie online, Ewa Gil Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. współpracy z JST, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas  i sekretarz Powiatu Mieczysław Kęsek.

Gości przybyłych na spotkanie powitał starosta myślenicki Józef Tomal.

Pan Grzegorz Kwiatkowski - Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawił zebranym samorządowcom szczegółowe zasady realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Omówił m.in. założenia Programu,  regulamin naboru wniosków i zasady składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego oraz odpowiadał na pytania przedstawicieli samorządów - powiatowego i gminnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach tego programu będą udzielane promesy inwestycyjne samorządom przez BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Programu Inwestycji Strategicznych.

Nowy rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwia dofinansowanie inwestycji powiatowych lub gminnych. Samorządy mogą otrzymać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli dotacji na inwestycje, m.in. drogowe, w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi Programu Inwestycji Strategicznych.

Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę inwestycyjną, a po zakończeniu przetargu  promesę inwestycyjną BGK.

Więcej informacji, opis priorytetów a także sekcja "pytania i odpowiedzi" dla samorządów zainteresowanych naborem dostępne jest na stronie https://www.bgk.pl/polski-lad