Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 02 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie online.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022.
  5. Sprawy bieżące.

                                  

                                                                                              Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                /.../ Danuta Dziadkowiec