W dniu 16 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach działał Wakacyjny Punkt Informacyjny. W punkcie można było uzyskać  informacje o aktualnych projektach realizowanych przez WUP w Krakowie dla osób pracujących, w tym także adresowanych do osób z wyższym wykształceniem oraz powracających z zagranicy.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce udzielali informacji kto i w jakim zakresie może otrzymać wsparcie finansowe na:

  • szkolenia informatyczne, językowe, prawo jazdy oraz szkolenia zawodowe,
  • założenie firmy,
  • rozwój działalności gospodarczej,
  • tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i klubach malucha.