Baner projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Po wielu miesiącach intensywnej współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi członkami grupy roboczej został przygotowany projekt programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

W tym kontekście zapraszamy do konsultacji społecznych projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Konsultacje potrwają do 22 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wypowiedzieć się na temat gorących tematów współpracy transgranicznej między Polską a Słowacją na konsultacje społeczne.

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji znajdują się na stronie internetowej EWT: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-interreg-polska-slowacja-2021-2027/ .

Mamy szansę przyczynić się do stworzenia warunków do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla wyzwań społeczno-gospodarczych tego interesującego geograficznie, historycznie i kulturowo obszaru jakim jest pogranicze polsko-słowackie.