ZAWIADOMIENIE 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJĘ,  ŻE  W  DNIU  02 PAŹDZIERNIKA  2020  ROKU   /PIĄTEK/  O GODZ. 13:00 ODBĘDZIE SIĘ XXVI SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO  W FORMIE ON-LINE.

PORZĄDEK   OBRAD   XXVI  SESJI:

 

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV i XXV sesji Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 • Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2020 roku.
 • Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu myślenickiego za I półrocze 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/175/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji Projektu pn „Małopolska Chmura Edukacyjna”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zakupie pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Pardyaka 2 w Myślenicach.
 • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Zakończenie obrad XXVI sesji.

 

               PRZEWODNICZĄCY  RADY

                          /-/  TADEUSZ  ŻABA