Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 15 września 2020 roku /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w trybie online.

 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu.

3. Przedstawienie analizy podsumowującej stan szkół powiatowych na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

4. Informacja nt. potrzeb lokalowych powiatowych placówek oświatowych oraz możliwości ewentualnego doposażenia w pomoce dydaktyczne – w aspekcie kształcenia ogólnego jak zawodowego.

5. Wyrażenie opinii w sprawie nagród w dziedzinie kultury i sportu.

6. Sprawy bieżące

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia