W związku z uszkodzeniem przyczółka mostu w miejscowości Łęki (na granicy Łęki - Trzemeśnia) ruch pojazdów został ograniczony do ruchu wahadłowego kierowanego światłami. Obowiązują także ograniczenia tonażowe do 5 ton DMC wprowadzone na odcinku pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami, tj. z drogą gminną w miejscowości Łęki prowadzącą w kierunku Kornatki i z drogą powiatową nr 1923 w miejscowości Trzemeśnia prowadzącą do Poręby.