Miejsca przyjazne rowerzystom - nabór do systemu

Urząd Marszałkowski WM uruchomił nabór do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim. - czytamy na stronie:
https://narowery.visitmalopolska.pl/
Powiększamy zasięg terytorialny podmiotów, które mogą zostać włączone do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzyście (MPR) przy trasach VeloMałopolska.

Do 31 sierpnia 2020 roku właściciele obiektów usługowych, którzy prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego w odległości nie większej niż 15 km od sieci tras rowerowych VeloMałopolska mogą starać się o uzyskanie statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom.

Udział w systemie rekomendacji jest nieodpłatny i dobrowolny. Informacja o rekomendowanych podmiotach zostanie umieszczona na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl oraz będzie promowana i dystrybuowana wraz z informacjami o trasach rowerowych Małopolski.

Szczegóły na:

https://narowery.visitmalopolska.pl/