To już ostatnie dni rekrutacji!

W piątek 10 lipca upływa termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących.

Aby wziąć udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki, absolwenci klas ósmych logują się na stronie malopolska.edu.com.pl i wybierają oddziały/klasy, do których chcą kandydować. Bardzo ważna jest tu kolejność wyboru. Oddział pierwszy to ten, do którego kandydat chce się dostać w pierwszej kolejności. Oddział wybrany jako ostatni jest tym, na którym zależy mu najmniej.

Aby dokończyć proces rekrutacji, należy po wybraniu oddziałów wydrukować wniosek, podpisać oraz złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Czasu na wybór szkoły zostało już niewiele. Zapraszamy do naszych szkół!