Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniach do 29 października do 04 listopada 2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

 

Celem konsultacji będzie poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Państwa organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2022.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 na Formularzu Konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1026/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

 

Komunikat o konsultacjach oraz projekt Programu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach www.myslenicki.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 - na okres 7 dni.

 

Do pobrania:

 

Uchwała Nr 1026/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2021 r. (pdf)

Projekt Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (pdf)

Formularz konsultacji (doc)