Ogłoszenia

Na podstawie art. 3 ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 poz. 1752 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494) Starosta Myślenicki informuje że od dnia 27.11.2023r na obszarze całego powiatu myślenickiego obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Z up. Starosty
/-/ Marian Brożyna
Geodeta Powiatowy