Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Wykaz organizacji pozarządowych:

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030

 

 

Informacja o wynikach konsultacji przeprowadzonych w przedmiocie projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” 

Informacja o wynikach konsultacji przeprowadzonych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Uchwała Nr LXX/614/2024 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Uchwała Nr LVIII/490/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” 

Uchwała Nr XLVII/399/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Uchwała Nr XXXIII/271/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Uchwała Nr XXII/165/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”