Ogłoszenia

Wydział Architektury, Budownictwa i Remontów:

Zarząd Powiatu Myślenickiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży.