Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 grudnia 2019r. o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Osieczany, tj. działki nr 968/1. Działka zabudowana budynkiem wypoczynkowym nr 34. o pow.0,2800 HA,wg ewidencji gruntów użytkowanej jako grunty orne klasy III B ( 0,16 ha ) oraz grunty rolne zabudowane ( 0,12 ha ). Działka posiada kształt wieloboku , długość około 97 m-107m , szerokość od 11 m w części południowej do 44 m w części północnej . Teren nachylony w kierunku północnym .Teren działki ogrodzony-siatka zwykła. Środkowa część działki zabudowana budynkiem wypoczynkowym , aktualnie niezamieszkałym , składającym się z parteru , piętra i poddasza, częściowo podpiwniczony.Budynek stanowiący odrębną nieruchomość to dom wypoczynkowy o kubaturze 1300 m 3 .Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu i stanowiący odrębną nieruchomość budynek. Działka oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089r. Zgodnie z informacją sporządzoną przez biegłego geodetę dn. 24.05.2018 r. opisana w KR1Y/00009193/3 służebność na rzecz pgr. 1086/1, 1087/2 i pb 117 wchodzących w skład działki 968/1 całkowicie zawarta jest w działce 958/4 tj. droga.Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest w całości na rzecz Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste przysługuje dłużnikowi :Stępień Andrzej i posiada założoną księgę wieczystą

Treść ogłoszenia