Konsultacje Społeczne obszaru NATURA 200 Raba z Mszanką do końca października 2019 r.

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką.

Obwieszczenie Konsultacje RabazMSZ

Pismo Przewodnie Raba