Otwarty konkurs ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach, w okresie od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r." oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, a także ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.

 

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4