Edukacja

Starosta wręczył nominację dyrektorowi

Starosta Myślenicki Józef Tomal przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach Panu Piotrowi Magierze na kolejny rok szkolny tj. od dnia 1 września 2020 do końca sierpnia 2021 roku.

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (absolwentów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego) będą przeprowadzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach  przy ul. Szpitalnej 2, w Poradni Medycyny Pracy.

 

Telefoniczna rejestracja na badania:

  • Poniedziałek: 8.00 - 10.00

  • Wtorek: 13.00 - 15.00

  • Środa: 8.00 - 10.00

  • Czwartek: 8.00 - 10.00

  • Piątek: 8.00 - 10.00

 

Tel. (12) 273-02-72 (Poradnia Medycyny Pracy- rejestracja)

 

Badania są bezpłatne, wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę pierwszego wyboru, opatrzonego pieczęcią nagłówkową szkoły oraz pieczęcią i podpisem kierującego na badanie (dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej).

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata, to szkoła otwierająca oddział, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji, czyli ten, na którym kandydatowi najbardziej zależy.

Skierowania na badania lekarskie wydawane będą, w przypadku złożenia podania do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w terminie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Jan Wójcik

Tel. (12) 372 76 54

Myślenice, 14 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Ośrodek Kultury w Sułkowicach.

Szczegóły znajdziecie w Regulaminie Konkursu.

 

link do pobrania Regulaminu

Miło nam poinformować, że Powiat Myślenicki otrzymał grant w wysokości 100 000,00 zł na zakup 50 laptopów do szkół prowadzonych przez Powiat, w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Powiat Myślenicki otrzymał najwyższą możliwą do uzyskania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego kwotę grantu, uzyskując dofinansowanie na poziomie 100 % wnioskowanej kwoty wsparcia.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału jednym z konkursów,  które są obecnie realizowane w ramach aktualnej V edycji:

  • Konkurs Mazowiecki, Małopolski, Wielkopolski, Światowy.

Zaproszenie kierujemy do młodzieży w wieku 12-19 lat ze szkół podstawowych i średnich, a także parafii i organizacji polonijnych i społecznych z całego świata.

Lubisz czytać?

Książki to Twoja pasja, lub zwyczajnie chcesz spróbować swoich sił w konkursie czytelniczym i mieć szanse na zdobycie nawet 7 000 zł i tytułu "CZYTELMISTRZA 2020"?
Nie czekaj - zgłoś się do nas!
V konkurs „na gadkę”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który Sekcja Dialektologii i Socjolingwistyki organizuje w ramach Miesiąca Języka Ojczystego UJ, w tym roku po raz pierwszy konkurs ma zasięg ogólnopolski. Rok w rok uczestnicy z terenów powiatu myślenickiego zdobywają w naszym konkursie wysokie miejsca.

Laureaci XVII Powiatowych Zawodów Matematycznych

W sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach trwa wręczenie nagród dla laureatów XVII Powiatowych Zawodów Matematycznych, które odbyły się dnia 14.11. w szkołach podstawowych Powiatu Myślenickiego. Organizatorem zawodów był Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach oraz Powiat Myślenicki. Z ponad stu osób wybrano 10 najlepszych uczniów , a zwycięzca został Mateusz Żegleń ze szkoły podstawowej nr 2 w Myślenicach.
Starosta Józef Tomal wręczył nagrody życząc jeszcze lepszych wyników w następnej edycji zawodów.

Więcej informacji na stronie www.sredniawski.pl

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W ZSOiZ W LUBNIU

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbył się Koncert Galowy XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, którego hasło - "Żołnierzom – pamięć, światu - pokój" - stało się punktem wyjścia do twórczej reinterpretacji przez jego uczestników tradycyjnych oraz współczesnych polskich pieśni patriotycznych.

W przesłuchaniach konkursowych tegorocznego przeglądu udział wzięły 73 podmioty artystyczne reprezentujące różne kategorie wiekowe i różne rejony Małopolski.  Mury lubieńskiej szkoły gościły 403 uczestników wraz z ich opiekunami. Młodzi wykonawcy, którzy przystąpili do zmagań konkursowych, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, zmuszając tym samym obradujące pod przewodnictwem pana Józefa Romka jury do długich obrad i niezwykle trudnych decyzji.