Edukacja

Uroczyste zakończenie XV Powiatowego Konkursu Historycznego

15. edycję Powiatowego Konkursu Historycznego pod hasłem 160 rocznica powstania styczniowego - przyczyny, przebieg, skutki zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu pod patronatem honorowym Józefa Tomala Starosty Myślenickiego.

Uczestnikami Konkurs byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu myślenickiego: Zespołu Szkół im. Ks. J. Tischnera w Dobczycach, Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

 

Celem Konkursu było:

- popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej przyczyn, przebiegu i skutków powstania styczniowego – najdłuższego z polskich powstań narodowowyzwoleńczych

- rozbudzanie zainteresowań dziejami własnego Ojczyzny

- kształtowanie szacunku do minionych wydarzeń oraz krytycznej postawy wobec nich

- rozbudzanie zainteresowań wybitnymi jednostkami w historii narodu polskiego i pokazanie ich wpływu na proces kształtowania tożsamości narodowej w okresie zaborów ( Romuald Traugutt, Jarosław Dąbrowski, Stanisław Brzóska, Stefan Bobrowski...)

Ramy chronologiczne problemu – XIX wiek ( wydarzenia związane z sytuacją w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania; przebieg walk powstańczych; Europa wobec powstania; bilans powstania i jego wpływ na sytuację w zaborze rosyjskim )

 

W dniu 18 grudnia br. w starostwie myślenickim odbyło się uroczyste zakończenie XV Powiatowego Konkursu Historycznego z udziałem starosty Józefa Tomala, wicestarosty Rafała Kudasa i Pani Marii Szczepaniec dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Laureaci Konkursu i ich szkolni opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe o tematyce historycznej.

 

Podsumowanie praktyk oraz szkoleń uczniów i kadry z ZSOiZ w Lubniu

Rok szkolny 2023/2024 przyniósł kolejne doświadczenie zawodowe uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Tegoroczne praktyki zawodowe dla uczniów klas V technikum, były realizowane w ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, program Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000146698 w ramach pięcioletniej akredytacji na lata 2021-2027. Budżet na ten rok to 78.353 EUR.

 

W terminie 09.10.2023-20.10.2023 na mobilność do Grecji wyjechało 15 uczniów, oraz 2 opiekunów. Byli to uczniowie technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa. Dodatkowo w terminie 09.10.2023-20.10.2023 jeden nauczyciel zrealizował kursy i szkolenia branżowe w międzynarodowym środowisku z zakresu hotelarstwa, poszerzając swoje kompetencje w swojej specjalizacji, jak również doskonaląc umiejętności i branżowy język angielski.

 

Praktyki zawodowe w Grecji poprzedziła rekrutacja uczestników projektu oraz przygotowanie do wyjazdu w formie zajęć psychologiczno-pedagogicznych, bhp, zajęć z kulturoznawstwa, a także przygotowania językowego – z języka angielskiego i podstaw języka greckiego.

 

Każda grupa odbywała praktykę zgodnie z ustalonym harmonogramem, według którego realizowano zadania zgodnie z podstawą programową dla każdego zawodu. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego odbywali praktyki w hotelu Hotel Dafni Plus, Argonauts, Leptokarya. Gastronomowie poznali tajniki greckiej kuchni pracując w restauracji i przygotowując posiłki. Obsługiwali gości, dbali o przygotowanie stołów, sprzątali po zakończonym posiłku. Brali udział w warsztatach kulinarnych oraz kursie baristy. Poznali tajniki parzenia greckiej kawy, przygotowania potraw z ryb i owoców morza, jak również greckich wypieków. Technicy hotelarstwa podczas stażu pracowali na recepcji hotelowej. Przyjmowali rezerwacje hotelowe wraz z obsługą check in i check out gości. Zapoznali się z systemem rezerwacyjnym w hotelu. Odbyli również staż w restauracji obiektu, który ich gościł. Przyjmowali i serwowali zamówione przez gości hotelowych dania. Mieli okazję zapoznać się z nowymi formami i technikami obsługi. Technicy hotelarstwa odbyli również zajęcia z metod i zasad prac pokojowych w hotelu. Przygotowywali pokoje dla nowych gości hotelowych, dbali o porządek wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

 

W ramach wyjazdów zawodoznawczych uczestnicy projektu odwiedzili regionalną fabrykę sera feta, w greckiej rodzinnej winnicy mieli okazję poznać etapy produkcji wina oraz logistykę jego sprzedaży.

Praktyki i szkolenia realizowane były we współpracy z grecką organizacją partnerską Center For Vocational Training w Larisie

 

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych, w czasie dwutygodniowego pobytu na praktykach, realizowany był bogaty program kulturowy, który umożliwił poznanie historii, kultury i zwyczajów Grecji. Uczniowie poznawali Grecję, jej zabytki i tradycje oraz piękno przyrody. Codziennie kosztowali tradycyjne potrawy greckie, które serwowano w hotelowej restauracji. Poznali typowe dania greckie takie jak: moussaka, souvlaki, pastisio, sałatka grecka (choriatiki), pita, tzatziki, faszerowane warzywa (gemista) i wiele innych.

 

Mieli też warsztaty tańców greckich, podczas których pod czujnym okiem Greka wspólnie uczyli się kroków i figur ze znanych w Grecji tańców. Uczestnicy programu byli na kilku wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Zwiedzili m.in. Tesaloniki - drugie pod względem wielkości miasto w Grecji, kompleks skalnych klasztorów w Meteorach i ruiny starożytnego miasta w Dion. Pieszo odkrywali uroki pobliskich miejscowości Platamonas, Litochoro i Stary Panteleimon znajdujących się u podnóży Olimpu. Niezapomnianym przeżyciem był rejs statkiem na wyspę Skiathos i plażę Koukounaries. Podczas rejsu na statku kapitana Kostasa panowała wyśmienita zabawa połączona z nauką Zorby.

 

Udział w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000146698 dał uczniom możliwość pracy na zagranicznym rynku oraz poznania kultury Grecji. Uczniowie nauczyli się m.in. współpracy w grupie wraz z priorytetowym podziałem obowiązków przydzielonych podczas pracy. Uwierzyli we własne możliwości, mieli okazję do przełamania bariery językowej oraz otwarcie się na inną kulturę. Potwierdzeniem nabytych kompetencji zawodowych było otrzymanie certyfikatów uczestnictwa w mobilności zagranicznej co w przyszłości może pomóc młodzieży w dalszym rozwoju swojej kariery zawodowej. Bez wątpienia, każdy z uczestników wyniósł z mobilności satysfakcję i poczucie, że udział w programach Erasmus + to dla nich ogromna szansa na dalszy samorozwój. Mamy nadzieję, że wyniesione doświadczenie i ogrom pozytywnych emocji pozostanie jak najdłużej z wszystkimi uczestnikami z Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, którzy brali udział w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000146698.

 

Cele naszego akredytowanego projektu to:

- podniesienie umiejętności zawodowych i międzykulturowych uczniów

- doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych wśród uczniów i kadry

- poszerzenie umiejętności zawodowych wśród kadry w ramach kursów i szkoleń branżowych

- zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej

- rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę

- rozwój osobisty i zawodowy ucznia

- promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży

- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy.

 

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie mobilności w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność w trakcie podsumowania projektu.

 

Podsumowanie praktyk oraz szkoleń uczniów i kadry  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu

Rok szkolny 2022/2023 przyniósł kolejne doświadczenie zawodowe uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Tegoroczne praktyki zawodowe dla uczniów klas IV technikum były realizowane w ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, program Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063387 w ramach pięcioletniej akredytacji na lata 2021-2027. Budżet na ten rok to 271.612,94 złotych.

 

W terminie 17.04.2023-12.05.2023 na mobilność do Grecji wyjechało 21 uczniów oraz 2 opiekunów. Byli to uczniowie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik logistyk. Dodatkowo w terminie 17.04.2023 - 12.05.2023 jeden nauczyciel zrealizował kursy i szkolenia branżowe w międzynarodowym środowisku z zakresu hotelarstwa, poszerzając swoje kompetencje w swojej specjalizacji, jak również doskonaląc umiejętności i branżowy język angielski.

Praktyki zawodowe w Grecji poprzedziła rekrutacja uczestników projektu oraz przygotowanie do wyjazdu w formie zajęć psychologiczno-pedagogicznych, bhp, zajęć z kulturoznawstwa,
a także przygotowania językowego - z języka angielskiego i podstaw języka greckiego.

Każda grupa odbywała praktykę zgodnie z ustalonym harmonogramem, według którego realizowano zadania zgodnie z podstawą programową dla każdego zawodu. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego odbywali praktyki w hotelach POSEIDON PALACE oraz CRONWELL  PLATAMON RESORT w PLATAMONAS.

Gastronomowie poznali tajniki greckiej kuchni pracując w restauracji i przygotowując posiłki. Obsługiwali gości, dbali o przygotowanie stołów, sprzątali po zakończonym posiłku. Brali udział w warsztatach kulinarnych oraz kursie baristy. Poznali tajniki parzenia greckiej kawy, przygotowania potraw z ryb i owoców morza, jak również greckich wypieków.

Technicy hotelarstwa podczas stażu pracowali na recepcji hotelowej. Przyjmowali rezerwacje hotelowe wraz z obsługą check in i check out gości. Zapoznali się z systemem rezerwacyjnym w hotelu. Odbyli również staż w restauracji obiektu, który ich gościł. Przyjmowali i serwowali zamówione przez gości hotelowych dania. Mieli okazję zapoznać się z nowymi formami i technikami obsługi. Technicy hotelarstwa odbyli również zajęcia z metod i zasad prac pokojowych w hotelu. Przygotowywali pokoje dla nowych gości hotelowych, dbali o porządek wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Technicy logistycy poznali funkcjonowanie branży logistycznej w Grecji, odwiedzili zakłady przemysłowe i fabryki na Riwierze Olimpijskiej. Poznali podstawy prowadzenie działalności logistycznej, procesy transportowe i magazynowe w logistyce, doskonalili praktyczną znajomość języków obcych: angielskiego i greckiego w branży logistycznej. W ramach wyjazdów zawodoznawczych  uczestnicy projektu odwiedzili regionalną fabrykę sera feta, w greckiej rodzinnej winnicy mieli okazję poznać etapy produkcji wina oraz logistykę jego sprzedaży.

Praktyki i szkolenia realizowane były we współpracy z grecką organizacją partnerską Kika Mobility Training Ltd.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych, w czasie czterotygodniowego pobytu na praktykach, realizowany był bogaty program kulturowy, który umożliwił poznanie historii, kultury i zwyczajów Grecji. Uczniowie poznawali Grecję, jej zabytki i tradycje oraz piękno przyrody. Codziennie kosztowali tradycyjne potrawy greckie, które serwowano w hotelowej restauracji. Poznali typowe dania greckie takie jak: moussaka, souvlaki, pastisio, sałatka grecka (choriatiki), pita, tzatziki, faszerowane warzywa (gemista) i wiele innych. Uczestniczyli również w warsztatach tańców greckich, podczas których pod czujnym okiem Greka wspólnie uczyli się kroków i figur ze znanych w Grecji tańców. Uczestnicy programu byli na kilku wycieczkach turystyczno - krajoznawczych.  Zwiedzili m.in. Tesaloniki - drugie pod względem wielkości miasto w Grecji, kompleks skalnych klasztorów w Meteorach i ruiny starożytnego miasta w Dion.  Pieszo odkrywali uroki pobliskich miejscowości Platamonas, Litochoro i Stary Panteleimon znajdujących się u podnóży Olimpu. Niezapomnianym przeżyciem był rejs statkiem na wyspę Skiathos i plażę Koukounaries. Podczas rejsu na statku kapitana Kostasa panowała wyśmienita zabawa połączona z nauką Zorby. W czasie wolnym uczestnicy projektu brali udział w licznych zajęciach rekreacyjno - sportowych. Odbyło się wiele konkursów i gier terenowych, między innymi turniej piłki nożnej, koszykówki i zawody pływackie. Uczniowie wzięli też udział w grach terenowych polegających na wykonaniu zadań w grupach, między innymi mieli znaleźć greckie flagi, a następnie zrobić sobie na ich tle jak najwięcej zdjęć, ozdobić kamień, odnaleźć zabytki w Salonikach, czy nauczyć Greków polskiego łamańca językowego.

Udział w projekcie dał uczniom z ZSOiZ w Lubniu możliwość pracy na zagranicznym rynku oraz poznania kultury Grecji. Uczniowie nauczyli się m.in. współpracy w grupie wraz z priorytetowym podziałem obowiązków przydzielonych podczas pracy. Uwierzyli we własne możliwości, mieli okazję do przełamania bariery językowej oraz otwarcie się na inną kulturę. Potwierdzeniem nabytych kompetencji zawodowych było otrzymanie certyfikatów uczestnictwa w mobilności zagranicznej, co w przyszłości może pomóc młodzieży w dalszym rozwoju swojej kariery zawodowej. Bez wątpienia, każdy z uczestników wyniósł z mobilności satysfakcję i poczucie, że udział w programach Erasmus + to dla nich ogromna szansa na dalszy samorozwój. Mamy nadzieję, że wyniesione doświadczenie i ogrom pozytywnych emocji pozostanie jak najdłużej z wszystkimi uczestnikami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, którzy brali udział w tym projekcie.

 

Cele akredytowanego projektu to:

- podniesienie umiejętności zawodowych i międzykulturowych uczniów,

- doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych wśród uczniów i kadry,

- poszerzenie umiejętności zawodowych wśród kadry w ramach kursów i szkoleń branżowych, 

- zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej,

- rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę,

- rozwój osobisty i zawodowy ucznia,

- promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży,

- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbyła uroczystość rozdania dokumentów Europass Mobilność wraz z podsumowaniem projektu. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie mobilności w języku angielskim.

 

Dofinansowanie z programu Erasmus +  dla Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Z radością informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach otrzymały dofinansowanie na realizację praktyk w zagranicznych firmach w ramach programu Narodowej Agencji Programu Erasmus + Europejskiego Korpusu Solidarności, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry – projekty akredytowane.


Przyznana kwota dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu wyniosła 62 996 euro, a Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 58 655 euro.


W ramach otrzymanych środków nasi uczniowie będą mogli zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju.

Podsumowanie praktyk zawodowych w Grecji uczniów z ZSZiO w Sułkowicach

Właśnie dobiegły końca tegoroczne praktyki zawodowe dla uczniów klas czwartych technikum realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. W terminie 17.04 - 12.05.2023 roku na mobilność do greckich przedsiębiorstw wyjechało 20 uczniów z dwoma nauczycielami. W projekcie wzięli udział uczniowie klas czwartych Technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik i technik mechanik.

 

Praktyki zawodowe w Grecji poprzedziła rekrutacja uczestników projektu oraz intensywne przygotowania do wyjazdu w formie zajęć psychologiczno-pedagogicznych, zajęć z kulturoznawstwa, a także przygotowaniem językowym, w ramach którego uczniowie szlifowali swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie języka angielskiego oraz stawiali swoje pierwsze kroki ucząc się podstaw języka greckiego.

 

W niedzielę 17 kwietnia 2023 roku pokonując granice państw: słowacką, węgierską, serbską, macedońską i grecką po 22 godzinnej podróży uczniowie przybyli do przepięknie położonego kompleksu hotelowego CronwellPlatamon Resort w Platamonas. Ośrodek położony jest tuż nad morzem Egejskim, w pobliżu mitologicznej siedziby bogów Olimpu.

 

Każda z grup mobilnych posiadała harmonogram praktyk zawodowych, według którego realizowano zadania zgodnie z podstawą programową dla każdego zawodu. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych odbywali praktyki w sali restauracyjnej hotelu PoseidonPalace i CronwellPlatamon Resort w Platamonas obsługując gości, gdzie dbali o przygotowanie stołów do posiłków, właściwy wygląd wydawanych dań, poznawali tajniki kuchni greckiej przygotowując różne dania oraz sprzątali po skończonym posiłku. Uczniowie do perfekcji opanowali obsługę gości sprawnie nakrywając do stołów, uzupełniając na bieżąco brakujące produkty, a także zajmując się sprzątaniem ze stołów i odnoszeniem brudnych naczyń do kuchni. Dla gastronomów został zorganizowany kurs baristyczny oraz warsztaty kuchni greckiej. Kurs baristyczny pozwolił poznać jak przygotować greckie kawy: Frappe, Freddo Espresso, Freddo Cappuccino i kawę grecką. Podczas warsztatów kuchni greckiej młodzież uczyła się jak powstają domowe greckie wypieki, jak przygotowywać potrawy z owoców morza oraz ryb, a także poznała tajniki przygotowania pizzy.

 

W ramach wyjazdów zawodoznawczych, uczestnicy projektu odwiedzili regionalną fabrykę sera feta, gdzie zapoznali się z procesem tworzenia greckich serów oraz grecką rodzinną winnicę, dzięki czemu mieli okazję poznać etapy produkcji wina.

 

Grupa mechaników i mechatroników uczyła się projektowania i instalacji inteligentnych domów. W interdyscyplinarnych grupach pracowali nad projektem Eco Smart House, a efektem końcowym było stworzenie strony internetowej dotyczącej szczegółów oferty inteligentnych domów oraz prezentacja efektów pracy zespołów (przedstawienie projektu Smart House). Podczas praktyk w Grecji uczniowie brali udział w kilkudniowych zajęciach z robotyki, podczas których zajmowali się obsługą oprogramowania, budową mobilnych robotów, a po zakończeniu montażu przeprowadzali testy mobilności robotów. Nauka programowania i robotyki daje szansę kreatywnie rozwijać strefę intelektualną nie tylko pod względem analitycznym, technicznym, logicznym, ale także abstrakcyjnym i kreatywnym. Uczniowie Technikum Mechanicznego zapoznawali się z dokumentacją techniczną, założeniami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi działów: obróbki ręcznej, montażu obrabiarek oraz kontroli jakości wykonanych prac. Na zajęciach praktycznych projektowali model części/bryły w programie wspomagającym projektowanie 3D design CoolAlbar. Po wymodelowaniu bryły, przy użyciu programu Cura, uczniowie wygenerowali program będący G - kodem dla drukarki 3D. Efektem prac był uzyskany wydruk. Grupa mechaników i mechatroników wizytowała również greckie zakłady produkcyjne m.in. grecki zakład wulkanizacyjny, gdzie dowiedzieli się jak bieżnikować opony a także stację diagnostyki pojazdowej, w której uczestniczyli w zajęciach z rozpoznawania elementów składowych maszyn i urządzeń mechanicznych.

 

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych, w czasie czterotygodniowego pobytu na praktykach, realizowany był bogaty program kulturowy, który umożliwił poznanie historii, kultury i zwyczajów Grecji. Uczniowie poznawali Grecję, jej zabytki i tradycje oraz piękno przyrody. Codziennie kosztowali tradycyjne potrawy greckie, które serwowano w hotelowej restauracji. Poznali typowe dania greckie takie jak: moussaka, souvlaki, pastisio, sałatka grecka (choriatiki), pita, tzatziki, faszerowane warzywa (gemista) i wiele innych. Mieli też warsztaty tańców greckich, podczas których pod czujnym okiem Greka wspólnie uczyli się kroków i figur ze znanych w Grecji tańców. Uczestnicy programu byli na kilku wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.  Zwiedzili m.in. Tesaloniki - drugie pod względem wielkości miasto w Grecji, kompleks skalnych klasztorów w Meteorach i ruiny starożytnego miasta w Dion.  Pieszo odkrywali uroki pobliskich miejscowości Platamonas, Litochoro i Stary Panteleimon znajdujących się u podnóży Olimpu. Niezapomnianym przeżyciem był rejs statkiem na wyspę Skiathos i plażę Koukounaries. Podczas rejsu na statku kapitana Kostasa panowała wyśmienita zabawa połączona z nauką Zorby.

 

W czasie wolnym uczestnicy projektu brali udział w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych. Odbyło się wiele konkursów i gier terenowych, między innymi turniej piłki nożnej, koszykówki i zawody pływackie. Uczniowie wzięli też udział w grach terenowych polegających na wykonaniu zadań w grupach, między innymi mieli znaleźć greckie flagi, a następnie zrobić sobie na ich tle jak najwięcej zdjęć, ozdobić kamień, odnaleźć zabytki w Salonikach, czy nauczyć Greków polskiego łamańca językowego.

 

Piękna pogoda i usytuowanie hotelu w pobliżu plaży, umożliwiały codzienne plażowanie i kąpiele w morzu. W hotelu uczestnicy programu korzystali z basenów zewnętrznych i wewnętrznego oraz siłowni. Do dyspozycji mieli boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz salę konferencyjną, gdzie organizowane były dyskoteki.

 

Po zakończonych praktykach zawodowych wszyscy uczestnicy uzyskali certyfikaty zdobytych umiejętności oraz  Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do efektywnego poszukiwania pracy. Udział w praktykach zawodowych był ważnym i przydatnym doświadczeniem życiowym dla uczestników mobilności. Czas praktyk  był niesamowitym czasem dającym możliwość zdobycia nowych umiejętności. Udział w programie miał za zadanie ułatwić uczniom m.in. praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki szkolnej, zdobycie doświadczenia w zawodzie, poznanie nowoczesnych standardów w europejskiej branży gastronomicznej, mechatronicznej i mechanicznej,  podniesienie kompetencji językowych w zakresie angielskiego, czy też wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego. Pozwolił im nabyć umiejętności społeczne, poszerzył ich światopogląd, otworzył na nowe kultury i zaszczepił chęć poznawania. Nauka połączona z praktyką, zabawą, w klimacie europejskiej mobilności, to wyjątkowe przeżycie dla wszystkich uczestników programu Erasmus +. Kadra pedagogiczna ZSZIO w Sułkowicach może być  dumna, że uczniowie, którzy wyjechali na praktyki Erasmusa, świetnie poradzili sobie z powierzonymi im zadaniami.

 

W czwartek, 1 czerwca 2023r. w ZSZiO w Sułkowicach odbył się „Dzień Grecki”. W tym dniu zostały podsumowane tegoroczne praktyki zawodowe dla uczniów klas czwartych technikum realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. Podczas podsumowania praktyk zostały przedstawione cele, miejsca praktyk, zajęcia kulturowe, wycieczki oraz czas wolny uczniów. Nie zabrakło pięknie wykonanych przez uczniów utworów muzycznych takich jak: „Zorba i Ty” oraz pokazu tańca „Zorba”. Goście i uczestnicy Dnia Greckiego częstowali się smakołykami kuchni greckiej. Na koniec zostały wręczone uczniom i nauczycielom certyfikaty uczestnictwa w projekcie. W przygotowaniu jest również  dokument  EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła praktyki za granicą.

 

Do pobrania:

Prezentacja: Praktyki zawodowe w Grecji

 

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w formie grantu w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym  Działanie 15.2. REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania grantowego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.

Zadanie grantowe obejmuje:

  • zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć sportowych z siatkówki (komplet strojów sportowych wraz z obuwiem, piłki do siatkówki, siatka do siatkówki),
  • grupowe zajęcia sportowe z siatkówki,
  • zadania związane z turystyką krajową (wycieczki) promujące walory Małopolski: wycieczka do Krakowa oraz wycieczka do Zakopanego (Tatry).

Celem zadania grantowego jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki oświaty, kształcące ogólnie lub/i zawodowo (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Realizacja grantu przyczyni się m.in. do integracji uczniów z Polski i Ukrainy, wzmocnienia relacji między nimi, poprawy ich sprawności i kondycji psychofizycznej, ucierpiałej wskutek wojny na Ukrainie oraz pandemii. Zadanie promuje aktywny i zdrowy tryb życia oraz alternatywne sposobu spędzania wolnego czasu bez telefonu, komputera i telewizora.

 

Wartość przyznanego grantu wynosi 33 026,38 zł.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w formie grantu w ramach Projektu pn „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6  Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania grantowego jest Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

Zadanie grantowe obejmuje:

przekazanie wiedzy, w formie wyjazdowej, mającej na celu usamodzielnienie w działaniach z zakresu pierwszej pomocy kwalifikowanej z elementami ratownictwa, pola walki oraz umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach:

- higiena psychiczna ratownika

- nabycie umiejętności współpracy w działanie w grupie

- odporność na stres związany z działaniami ratowniczymi

- skutki PTSD

- pierwsza pomoc dla ofiar traumy                    

- testy KPP w aplikacji telefonicznej

- utrwalanie wiedzy z zakresu teorii w testach KPP

Oraz zakup środków zużywalnych, niezbędnych do realizacji powyższych zadań z zakresu pierwszej pomocy kwalifikowanej oraz ćwiczeń ratowniczych.

 

Wartość przyznanego grantu wynosi 40 000 zł.

Okres realizacji zadania grantowego: od 28.12.2022 do 30.06.2023 r.

Kontakt z Grantobiorcą:

Powiat Myślenicki
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Jan Stankiewicz – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
www.myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 12 37 27 657

Kontakt z Realizatorem:

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a
https://dobczyce.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 12 271 01 85

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w formie grantu w ramach Projektu pn „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6  Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania grantowego są:

  • Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach,
  • Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.

Zadanie grantowe obejmuje:

zakup narzędzi (sprzętu, oprogramowania, pomocy dydaktycznych) do nauki zdalnej:

- komputery stacjonarne

- tablety graficzne

- laptopy

- monitory interaktywne

- oprogramowanie            

Powyższe działania maja na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie ogólne, poprzez ich wyposażenie w narzędzia do nauki zdalnej.

Wartość przyznanego grantu wynosi 75 000 zł – po 25 000 zł dla każdej ze szkół będącej realizatorem zadania grantowego.

Okres realizacji zadania grantowego: od 28.02.2023 do 31.08.2023 r.

Kontakt z Grantobiorcą:

Powiat Myślenicki
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Jan Stankiewicz – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
www.myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 12 37 27 657

Kontakt z Realizatorem:

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a
https://dobczyce.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 271 01 85

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul Jagiellońska 8

https://almalo.edu.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 14 274 00 70

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul. 3 Maja 97 b

https://www.sredniawski.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 12 272 01 18

Termin naborów na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2023/2024

 

DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

 

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl

 

Do pobrania:

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2023/2024

 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy oddziałów sportowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego).

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się: próby sprawności fizycznej (dotyczy oddziału sportowego, oddziału przygotowania wojskowego)

od 15 maja do 30 maja 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie

od 15 maja do 21 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie)

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!

Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.

 

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

 

Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 udziela
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

16 stycznia br. w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach miało miejsce otwarcie nowej pracowni komputerowej.