Edukacja

Termin naborów na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2023/2024

 

DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

 

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2023/2024

 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy oddziałów sportowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego).

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się: próby sprawności fizycznej (dotyczy oddziału sportowego, oddziału przygotowania wojskowego)

od 15 maja do 30 maja 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie

od 15 maja do 21 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie)

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!

Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.

 

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

 

Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 udziela
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

16 stycznia br. w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach miało miejsce otwarcie nowej pracowni komputerowej.

Podsumowanie praktyk oraz szkoleń uczniów i kadry z ZSOiZ w Lubniu

Kolejny raz uczniowie z ZSOiZ w Lubniu wraz z kadrą mieli okazję uczestnictwa w programie Erasmus +-„Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry”. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000059909. Beneficjentem mobilności zagranicznej uczniów i kadry  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu był Flying Colours Sp. z o.o., który specjalizuje się m.in. w praktykach zagranicznych, dających szansę na wzrost  kompetencji  młodzieży kształcącej się w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Podsumowanie udziału młodzieży ZSOiZ w Lubniu w programie Erasmus+ „Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności”

Kolejny raz uczniowie ZSOiZ w Lubniu wraz kadrą mieli okazję wziąć udział w programie Erasmus+ pt. „Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności”. Projekt został współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna, Grupa Mobilności Uczniów.

Logo - stupendia pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach z akredytacją na lata 2022-2027 w programie ERASMUS+

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach uzyskał akredytację do programu ERASMUS+ na lata 2022-2027.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Powiat Myślenicki otrzymał środki finansowe na realizację grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Otrzymane środki finansowe w kwocie 74 639,84 zł zostaną przeznaczone na zakup 30 laptopów do trzech liceów ogólnokształcących, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Teleexpressie

Telewizja pokazała jak przeplata się szkoła z muzyką w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu znalazł się na liście 433 placówek w całej Polsce, które otrzymały Akredytację na realizację projektów w programie Erasmus++ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. 

Wyniki konkursu wniosków zostały ogłoszone w dniu 26 lutego 2021 r.

Akredytacja Erasmus daje ogromną możliwość otwarcia na międzynarodową współpracę i szeroko pojętą wymianę: doświadczeń, uczniów oraz kadry pedagogicznej. To dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu wielkie wyróżnienie i sukces.

logo - certyfikat

W dniach 17 – 19 lutego 2021 r. uczniowie klas drugich Technikum Nr 2 w Myślenicach  w zawodzie technik reklamy oraz klasy trzeciej w zawodzie technik organizacji reklamy uczestniczyli w cyklu spotkań z panią Pauliną Gaszek w ramach programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą”. Organizatorem zajęć jest Fundacja Altum, której misją jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski.