PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W ZSOiZ W LUBNIU

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbył się Koncert Galowy XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, którego hasło - "Żołnierzom – pamięć, światu - pokój" - stało się punktem wyjścia do twórczej reinterpretacji przez jego uczestników tradycyjnych oraz współczesnych polskich pieśni patriotycznych.

W przesłuchaniach konkursowych tegorocznego przeglądu udział wzięły 73 podmioty artystyczne reprezentujące różne kategorie wiekowe i różne rejony Małopolski.  Mury lubieńskiej szkoły gościły 403 uczestników wraz z ich opiekunami. Młodzi wykonawcy, którzy przystąpili do zmagań konkursowych, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, zmuszając tym samym obradujące pod przewodnictwem pana Józefa Romka jury do długich obrad i niezwykle trudnych decyzji.

Podczas Koncertu Galowego odczytany został oficjalny werdykt jury, a laureaci XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej mogli zaprezentować własne umiejętności instrumentalno-wokalne przed zacnym gronem zaproszonych gości, odebrać dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

Koncert Galowy uświetnili swoją obecnością: wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas, wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan Śmiałek oraz proboszcz lubieńskiej parafii ks. Piotr Sulek.

XV Jubileuszowy Przegląd Pieśni Patriotycznej stał się zarówno dla jego uczestników jak i tych, którzy oklaskiwali talenty wokalne laureatów niezwykłą lekcją historii. Wspaniałe interpretacje pieśni nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych a także autorskie kompozycje młodych wykonawców oraz ich opiekunów pozwoliły na ukazanie tego, w jaki sposób młodzi Polacy mogą realizować tradycyjne ideały patriotyczne we współczesnym świecie.

ZSOiZ W LUBNIU