Szkoły Powiatu przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika uczniów

Już od września br. szkoły ponadpodstawowe będą musiały się zmierzyć z przyjęciem tzw. podwójnego rocznika. W wyniku reformy edukacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 zrekrutowani zostaną równocześnie absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Jak wyglądają przygotowania do wdrożenia reformy w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki?

Wdrożenie reformy edukacji w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki jest związane z wprowadzeniem szeregu zmian, w szczególności uruchomienia kształcenia: w trzyletnich branżowych szkołach I stopnia, czteroletnich liceach ogólnokształcących i pięcioletnich technikach.

Rada Powiatu Myślenickiego podjęła w marcu 2017 r. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu myślenickiego. Dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne, od dnia 1 września 2019 r., zostaną przekształcone w szkoły ponadpodstawowe. Uchwała Rady Powiatu określiła, od 1 września 2019 r., sieć publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

Wymienione działania umożliwią przeprowadzenie rekrutacji tzw. „podwójnego rocznika” – absolwentów klas ósmych szkół podstawowych i ostatnich absolwentów klas gimnazjalnych.

To duże wyzwanie dla samorządu powiatowego, gdyż przewidywana liczba absolwentów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych to niecałe 2,3 tys. uczniów, z czego prawie 1,2 tys. to absolwenci klas ósmych szkół podstawowych oraz 1,1 tys. absolwentów klas trzecich gimnazjów.

Zarząd Powiatu Myślenickiego ustalił limit przyjęć na rok szkolny 2019/2020 w liczbie 67 oddziałów klas pierwszych, zwiększając go dwukrotnie, w porównaniu do roku szkolnego 2018/2019, w którym utworzono 33 oddziały klas pierwszych dla 1 085 absolwentów klas trzecich gimnazjów.

Absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą wybrać:

  • 4- letnie licea ogólnokształcące,
  • 5-letnie technika,
  • 3-letnie branżowe szkoły I stopnia.

Absolwenci klas III gimnazjów mogą wybrać:

  • 3-letnie licea ogólnokształcące
  • 4-letnie technikum
  • 3-letnie branżowe szkoły I stopnia.

 

Postępowania rekrutacyjne dla absolwentów klas ósmych szkół podstawowych i absolwentów klas trzecich gimnazjów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni konkurowali o te same miejsca, gdyż w szkołach utworzone zostaną oddziały przeznaczone wyłącznie dla uczniów po szkole podstawowej oraz inne przeznaczone dla uczniów po gimnazjum. Rekrutacja zostanie przeprowadzona, podobnie jak w latach poprzednich, z wykorzystaniem programu firmy VULCAN. W ramach tego rozwiązania będą funkcjonować systemy wspierające rekrutację „ podwójnego rocznika” – podkreślił starosta myślenicki Józef Tomal.

Zgodnie z Zarządzeniami Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, absolwenci będą mogli składać podanie do wybranej szkoły ponadpodstawowej w terminie od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 lipca 2019 r.

Przyjęcie podwójnej ilości uczniów, budziło również obawę pojawienia się przepełnionych klas, dlatego, aby zapobiec takiemu zjawisku w szkołach prowadzonych przez Powiat Myślenicki m.in. w Zespole Szkół w Myślenicach rozbudowano istniejącą bazę dydaktyczną, gdzie w ramach inwestycji, której koszt to prawie 1,7 miliona złotych z budżetu Powiatu powstał nowy budynek, którego powierzchnia użytkowa to 621 m2. Planowane jest wyposażenie 7 sal lekcyjnych (pracowni komputerowych) w meble, sprzęt komputerowy i inne pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 900 tys. złotych z budżetu Powiatu. W planach jest również rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach pod warunkiem uzyskania dotacji z rezerwy budżetu Państwa na ten cel. Powiat zabezpieczył w budżecie 5 mln złotych na tę inwestycję. Szacunkowy koszt całości budowy to około 10 mln złotych. Planuje się budowę dwupiętrowego budynku, o pow. 2 600 m2, mieszącego 21 sal lekcyjnych. Działania mają na celu nie tylko zwiększenie możliwości naboru do naszych szkół, ale także ograniczenie zmianowości w nauczaniu.

Biorąc pod uwagę możliwości w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki t.j. 6 Zespołów Szkół oraz II LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, uważam, że od 1 września 2019 r. w naszych szkołach wszyscy chętni będą mieli możliwość kształcenia w wybranym kierunku/zawodzie – podsumował wicestarosta Andrzej Pułka.

W ramach działań promocyjnych Starostwo Powiatowe w Myślenicach zorganizuje m. in. XVI Targi Edukacyjne, które odbędą się w dniu 14 marca 2019 r. w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach oraz wyda folder informacyjny o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i uczniów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Najważniejsze pytania odpowiedzi w tej sprawie zostały zamieszczone na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja . Materiały dostępne na ww. stronie będą na bieżąco aktualizowane i uzupełnienie o nowe treści.

Oprac. WPSiFE