Podsumowanie praktyk oraz szkoleń uczniów i kadry  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu

Rok szkolny 2022/2023 przyniósł kolejne doświadczenie zawodowe uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Tegoroczne praktyki zawodowe dla uczniów klas IV technikum były realizowane w ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, program Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063387 w ramach pięcioletniej akredytacji na lata 2021-2027. Budżet na ten rok to 271.612,94 złotych.

 

W terminie 17.04.2023-12.05.2023 na mobilność do Grecji wyjechało 21 uczniów oraz 2 opiekunów. Byli to uczniowie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik logistyk. Dodatkowo w terminie 17.04.2023 - 12.05.2023 jeden nauczyciel zrealizował kursy i szkolenia branżowe w międzynarodowym środowisku z zakresu hotelarstwa, poszerzając swoje kompetencje w swojej specjalizacji, jak również doskonaląc umiejętności i branżowy język angielski.

Praktyki zawodowe w Grecji poprzedziła rekrutacja uczestników projektu oraz przygotowanie do wyjazdu w formie zajęć psychologiczno-pedagogicznych, bhp, zajęć z kulturoznawstwa,
a także przygotowania językowego - z języka angielskiego i podstaw języka greckiego.

Każda grupa odbywała praktykę zgodnie z ustalonym harmonogramem, według którego realizowano zadania zgodnie z podstawą programową dla każdego zawodu. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego odbywali praktyki w hotelach POSEIDON PALACE oraz CRONWELL  PLATAMON RESORT w PLATAMONAS.

Gastronomowie poznali tajniki greckiej kuchni pracując w restauracji i przygotowując posiłki. Obsługiwali gości, dbali o przygotowanie stołów, sprzątali po zakończonym posiłku. Brali udział w warsztatach kulinarnych oraz kursie baristy. Poznali tajniki parzenia greckiej kawy, przygotowania potraw z ryb i owoców morza, jak również greckich wypieków.

Technicy hotelarstwa podczas stażu pracowali na recepcji hotelowej. Przyjmowali rezerwacje hotelowe wraz z obsługą check in i check out gości. Zapoznali się z systemem rezerwacyjnym w hotelu. Odbyli również staż w restauracji obiektu, który ich gościł. Przyjmowali i serwowali zamówione przez gości hotelowych dania. Mieli okazję zapoznać się z nowymi formami i technikami obsługi. Technicy hotelarstwa odbyli również zajęcia z metod i zasad prac pokojowych w hotelu. Przygotowywali pokoje dla nowych gości hotelowych, dbali o porządek wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Technicy logistycy poznali funkcjonowanie branży logistycznej w Grecji, odwiedzili zakłady przemysłowe i fabryki na Riwierze Olimpijskiej. Poznali podstawy prowadzenie działalności logistycznej, procesy transportowe i magazynowe w logistyce, doskonalili praktyczną znajomość języków obcych: angielskiego i greckiego w branży logistycznej. W ramach wyjazdów zawodoznawczych  uczestnicy projektu odwiedzili regionalną fabrykę sera feta, w greckiej rodzinnej winnicy mieli okazję poznać etapy produkcji wina oraz logistykę jego sprzedaży.

Praktyki i szkolenia realizowane były we współpracy z grecką organizacją partnerską Kika Mobility Training Ltd.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych, w czasie czterotygodniowego pobytu na praktykach, realizowany był bogaty program kulturowy, który umożliwił poznanie historii, kultury i zwyczajów Grecji. Uczniowie poznawali Grecję, jej zabytki i tradycje oraz piękno przyrody. Codziennie kosztowali tradycyjne potrawy greckie, które serwowano w hotelowej restauracji. Poznali typowe dania greckie takie jak: moussaka, souvlaki, pastisio, sałatka grecka (choriatiki), pita, tzatziki, faszerowane warzywa (gemista) i wiele innych. Uczestniczyli również w warsztatach tańców greckich, podczas których pod czujnym okiem Greka wspólnie uczyli się kroków i figur ze znanych w Grecji tańców. Uczestnicy programu byli na kilku wycieczkach turystyczno - krajoznawczych.  Zwiedzili m.in. Tesaloniki - drugie pod względem wielkości miasto w Grecji, kompleks skalnych klasztorów w Meteorach i ruiny starożytnego miasta w Dion.  Pieszo odkrywali uroki pobliskich miejscowości Platamonas, Litochoro i Stary Panteleimon znajdujących się u podnóży Olimpu. Niezapomnianym przeżyciem był rejs statkiem na wyspę Skiathos i plażę Koukounaries. Podczas rejsu na statku kapitana Kostasa panowała wyśmienita zabawa połączona z nauką Zorby. W czasie wolnym uczestnicy projektu brali udział w licznych zajęciach rekreacyjno - sportowych. Odbyło się wiele konkursów i gier terenowych, między innymi turniej piłki nożnej, koszykówki i zawody pływackie. Uczniowie wzięli też udział w grach terenowych polegających na wykonaniu zadań w grupach, między innymi mieli znaleźć greckie flagi, a następnie zrobić sobie na ich tle jak najwięcej zdjęć, ozdobić kamień, odnaleźć zabytki w Salonikach, czy nauczyć Greków polskiego łamańca językowego.

Udział w projekcie dał uczniom z ZSOiZ w Lubniu możliwość pracy na zagranicznym rynku oraz poznania kultury Grecji. Uczniowie nauczyli się m.in. współpracy w grupie wraz z priorytetowym podziałem obowiązków przydzielonych podczas pracy. Uwierzyli we własne możliwości, mieli okazję do przełamania bariery językowej oraz otwarcie się na inną kulturę. Potwierdzeniem nabytych kompetencji zawodowych było otrzymanie certyfikatów uczestnictwa w mobilności zagranicznej, co w przyszłości może pomóc młodzieży w dalszym rozwoju swojej kariery zawodowej. Bez wątpienia, każdy z uczestników wyniósł z mobilności satysfakcję i poczucie, że udział w programach Erasmus + to dla nich ogromna szansa na dalszy samorozwój. Mamy nadzieję, że wyniesione doświadczenie i ogrom pozytywnych emocji pozostanie jak najdłużej z wszystkimi uczestnikami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, którzy brali udział w tym projekcie.

 

Cele akredytowanego projektu to:

- podniesienie umiejętności zawodowych i międzykulturowych uczniów,

- doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych wśród uczniów i kadry,

- poszerzenie umiejętności zawodowych wśród kadry w ramach kursów i szkoleń branżowych, 

- zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej,

- rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę,

- rozwój osobisty i zawodowy ucznia,

- promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży,

- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbyła uroczystość rozdania dokumentów Europass Mobilność wraz z podsumowaniem projektu. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie mobilności w języku angielskim.