Uroczyste nadanie Tytułów Honorowych ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” - edycja 2023

Podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 27 lutego uroczyście wręczono Tytuły Honorowe „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” przyznane Laureatom w 2023 roku.

Rada Powiatu Myślenickiego uhonorowała :

- pośmiertnie Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” śp. dr n. med. Waldemara Dutkiewicza - w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego, osiągnięć zawodowych, wieloletniego wkładu pracy w rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz promocję Powiatu Myślenickiego,

 

- Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Jana Koczwarę - za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej, wkład w dokumentowanie lokalnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i artystycznych, upowszechnianie i ochronę kultury regionalnej oraz promowanie Powiatu Myślenickiego w dziedzinie kultury i sztuki,

 

- Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Ignata Timarę - w uznaniu wybitnych zasług na rzecz promocji Powiatu Myślenickiego oraz zaangażowania we współpracę partnerską pomiędzy Okręgiem Bistrita-Năsăud w Rumunii i Powiatem Myślenickim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego Tadeusz Żaba w wygłoszonych na tę okoliczność laudacjach przedstawił sylwetki i zasługi trzech Laureatów Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.  

Akty nadania Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” oraz Medale Honorowe wręczyli Przewodniczący Tadeusz Żaba oraz Józef Tomal Starosta Myślenicki.

 

do pobrania: