Ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych ,,Kryształy Soli” oraz konkurs o Nagrodę Samorządu Wojewódzkiego dla Osób działających na Recz Dobra Innych ,,Amicus Hominum”.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagród ,,Amicus Hominum” i ,,Kryształy Soli” upływa w dniu 31 lipca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz  w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, tel. 12 61 60 121/ 12 61 60 982