Kolejny raz uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbyli staż zawodowy w Grecji. Tym razem na miesięczne praktyki wyjechało łącznie 52 uczniów, w dwóch turach mobilności: w listopadzie 2018 r. (26 uczniów) oraz kwietniu bieżącego roku (26 uczniów), każdej grupie towarzyszyło po dwóch opiekunów ze szkoły.

Uczniowie z profilu technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli praktyki zawodowe w ramach projektu pt. „Praktyki zagraniczne  szansą na wzrost kompetencji i poprawę jakości edukacji zawodowej w regionie młodzieży kształcącej się w branży hotelarskiej i gastronomicznej” o nr 2018-1-PL01-KA102-049623, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność Edukacyjna, Konkurs 2018.

Beneficjentem projektu jest Flying Colours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast partnerem zagranicznym współodpowiedzialnym za organizację praktyk i programu kulturowego grecka organizacja przyjmująca – Kika Mobility Training Center Ltd.

Miesięczne staże dla gastronomów i hotelarzy odbyły się w Grecji w rejonach Riwiery Olimpijskiej,  gdzie młodzież podzielona na mniejsze podzespoły pracowała w dziale recepcji hotelowej, serwisie restauracyjnym, kuchni, barze oraz dziale służby pięter. Uczestnicy zapoznali się z pracą oraz zarządzaniem dużym obiektem hotelarskim oraz poznali receptury kuchni greckiej i europejskiej. Ponadto podczas wyjazdów do przedsiębiorstw gastronomicznych, zapoznali się z produkcją lokalnych wyrobów spożywczych m.in. tradycyjnego sera feta, oliwy z oliwek oraz greckich win regionalnych.

Prócz stażu uczestnicy projektu korzystali ze zorganizowanego programu kulturowego, w ramach którego zwiedzili wiele atrakcji turystycznych Grecji. Udali się do miejscowości Kalampaka, która słynie z Meteorów – prawosławnych klasztorów na wzniesieniach skalnych, odbyli rejs statkiem na wyspę Trikeri i Skiathos, zwiedzili drugie, największe miasto w Grecji – Thessaloniki, a w Edessie podziwiali przepiękne wodospady oraz skorzystali z kąpieli w pobliskich termach. Podczas wieczoru greckiego nauczyli się tradycyjnego tańca – Sirtaki.

Dzięki 4 – tygodniowym praktykom uczniowie zdobyli umiejętności i kompetencje zawodowe, poszerzyli wcześniej zdobytą wiedzę, przekładając ją na praktykę. Dodatkowo pogłębili znajomość języka angielskiego, poprzez codzienną komunikację z pracownikami i opiekunami w miejscu praktyk, a także poznali podstawowe zwroty w języku greckim, również na miejscu w Grecji odbyły się zajęcia z tego języka. Ważnym elementem projektu był rozwój osobisty uczniów, staż dał niektórym uczestnikom możliwość przełamania własnych barier, integracji oraz adaptacji w nowym środowisku. Młodzież poznała nową kulturę europejską oraz podniosła swoją wartość na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Zwieńczeniem stażu było wręczenie jego uczestnikom certyfikatów wraz z opisem zdobytych umiejętności, które zostały przygotowane w wersji polskiej i angielskiej przez organizację wysyłającą i przyjmującą. A uroczyste rozdanie odbyło się w siedzibie szkoły.

Poniżej więcej zdjęć i relacji z praktyk oraz pobytu w Grecji na facebooku-u prowadzonym przez uczestników projektu: https://www.facebook.com/pg/Praktyki-zagraniczne-w-Grecji-hotelarzy-i-gastronom%C3%B3w-ze-szko%C5%82y-w-Lubniu-963037363820677/posts/?ref=page_internal