Plakat Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są niezwykle ważnym elementem kultury ludowej,  a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza wpisują się w wielowiekową polską tradycję. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach serdecznie zapraszają, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze działające na terenie powiatu myślenickiego i prezentujące autentyczne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych "Hej Kolęda, Kolęda...".

 

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła na nas konieczność zmiany formuły konkursu. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, przegląd odbędzie się w formie online. Zależy nam na zdrowiu  i bezpieczeństwu uczestników, więc zaproponowana forma przeglądu jest w tym momencie jedyną możliwą.

Karty zgłoszenia (dostępne na stronie www.mgokis.dobczyce.pl) oraz nagrania prezentacji konkursowych należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Przeglądu, który jest dostępny na stronie internetowej MGOKiS Dobczyce, a w szczególności  z wymaganiami technicznymi dla nadsyłanych nagrań.

Organizator powoła komisję artystyczną, która oceni prezentacje konkursowe. Najlepsze grupy zostaną zakwalifikowane do przeglądów wojewódzkich (online) w Bukowinie Tatrzańskiej i Podegrodziu.

do pobrania:

Regulamin Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych 2021 (plik pdf)

Karta Zgłoszenia Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych  2021 (plik pdf)

Biuro Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach