LXXI sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Zawiadomienie
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXXI  sesja Rady Powiatu Myślenickiego 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ w Myślenicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Starosty Powiatu (druk nr 613).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Powiatu Myślenickiego (druk nr 614).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r. (druk nr 615).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pardyaka 2 w Myślenicach (druk nr 616).
 9. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 10. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 11. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Zakończenie obrad LXXI sesji.