Pierwsza ekopracownia w szkole ponadpodstawowej w Sułkowicach

6 marca ekopracownia OZE, utworzona w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, została oficjalnie otwarta. Nasz doradca ds. klimatu i środowiska Mateusz Murzyn opowiedział uczestnikom wydarzenia o Odnawialnych Źródłach Energii i zmianach klimatu. Z kolei Helena Sekuła z działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Koła Naukowego Ekospirit wygłosiła prezentację na temat zastosowania kolektorów słonecznych do zasilania szklarni.

 

To dla mnie ogromna radość. Na początku tej kadencji stawialiśmy sobie za cel, aby poprawiać infrastrukturę w szkołach prowadzonych przez powiat, żeby tworzyć jeszcze lepsze warunki do nauki dla naszej młodzieży. Dziś to ekopracownia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, niebawem najnowocześniejsza pracownia robotyki w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach – mówił podczas otwarcia ekopracowni wicestarosta myślenicki Rafał Kudas. Przed nami także milionowe inwestycje w szkołach naszego powiatu - chociażby rozbudowa Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach czy Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. Mijające 5 lat to niezwykły rozwój i poprawa infrastruktury w obszarze edukacji - widać to gołym okiem – dodał.

Nowoczesne podejście do nauki

Dzięki otrzymanej dotacji uczniowie zyskali nowoczesną i profesjonalnie wyposażoną ekopracownię – pierwszą wśród szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego. Będzie służyć do edukacji ekologicznej oraz zgłębiania tematyki Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej.

Profesjonalne zestawy edukacyjne (fotowoltaika, energia wiatru, energia wody, kolektor słoneczny, inteligentna sieć hybrydowa), a także meble i monitor interaktywny bardzo uatrakcyjnią prowadzone zajęcia. Pozwolą młodym ludziom na rozwijanie zainteresowań oraz utrwalenie zdobytej wiedzy w praktyce.

Stworzenie ekopracowni zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 67 800,00 zł.