Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu  26 marca  2024 roku /wtorek / o godz. 13.00  w budynku  Starostwa Powiatowego w Myślenicach  przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Sporządzenie protokołu z kontroli w SP ZOZ.
  4. Sprawy bieżące.