Powiat Myślenicki wśród najlepszych powiatów w Polsce

13 marca w Karpaczu, podczas uroczystej gali będącej częścią XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, przedstawiciele najaktywniejszych powiatów odebrali wyróżnienia. Związek Powiatów Polskich wręczył je tym samorządom powiatowym, które zajęły najwyższe lokaty w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów. Nagrodę dla Powiatu Myślenickiego - statuetkę i dyplom „Laureata Rankingu Powiatów 2023” - odebrali Starosta Józef Tomal i Wicestarosta Rafał Kudas. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym, najbardziej prorozwojowym samorządom powiatowym w Polsce.

W kategorii rankingowej ,,powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców” Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu. Nasz Powiat już po raz dwunasty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2022) został uhonorowany tytułem ,,Laureata Rankingu Powiatów”. W skali województwa małopolskiego Powiat Myślenicki utrzymał najwyższą pozycję i ponownie wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

 

Powiat Myślenicki wysoko oceniono w zestawieniu jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego za pozyskanie funduszy zewnętrznych, działania prorozwojowe oraz inwestycje służące poprawie warunków i jakości życia wspólnoty mieszkańców zamieszkującej Powiat.

 

- Cieszymy się z kolejnego sukcesu i z tego, że eksperci tak dobrze ocenili naszą pracę samorządową. Zawsze powtarzam, że nie pracujemy dla rankingu, ale dla naszych mieszkańców. Powiat Myślenicki w 2023 roku pozyskał z funduszy krajowych środki w wysokości około 50 milionów złotych, a z funduszy zewnętrznych ok. 5 milionów złotych. Efekty zrealizowanych zadań i inwestycji są widoczne w modernizacji infrastruktury drogowej, w rozwoju bazy szkół ponadpodstawowych, w inwestycjach w ochronie zdrowia oraz w podniesieniu standardów bezpieczeństwa i usług publicznych świadczonych przez Starostwo na rzecz mieszkańców. Jesteśmy urzędem przyjaznym dla mieszkańców. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań na rzecz rozwoju naszego Powiatu. To nasz wspólny sukces! - mówi starosta Józef Tomal.

 

- Powiat Myślenicki jest ponownie w elitarnym gronie czołowych powiatów w Polsce. Oceny potencjału rozwojowego naszego samorządu powiatowego dokonali niezależni eksperci Związku Powiatów Polskich w oparciu o obiektywne i kompleksowe kryteria. Prestiżowe wyróżnienie jest przede wszystkim wysoką oceną dokonań Powiatu Myślenickiego, potwierdzeniem konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju oraz skutecznej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej wspólnoty. To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez Powiat Myślenicki w ostatnim roku i za działania poprawiające jakość życia w Powiecie. Pozyskane fundusze krajowe, zewnętrzne i środki z budżetu Powiatu wydatkowaliśmy na inwestycje i projekty zrealizowane i rozpoczęte w kluczowych obszarach funkcjonowania i aktywnościach naszego samorządu. - podkreśla wicestarosta Rafał Kudas.