Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Biuro  Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2023.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2024.
  5. Sprawy bieżące.