Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 29 lutego 2024 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13  odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Kontynuacja prac związanych z kontrolą w SP ZOZ.
  4. Sprawy bieżące.