Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

  • 14 listopada 2023 /wtorek/ o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Temat posiedzenia

  1. Przegląd dróg powiatowych pod kątem planowanych inwestycji i remontów dróg powiatowych.

 

  • 24 listopada 2023 r. /piątek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Kontynuacja prac związanych ze zleconą kontrolą.
  4. Sprawy bieżące.