LXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 02 października 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Powiatu.
  4. Przyjęcie oświadczenia w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec we wrześniu 1939 r. oraz okupacji ziem polskich w tym Powiatu Myślenickiego w latach 1939 – 1945 (druk Nr 544).
  5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
  7. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
  8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zakończenie obrad LXIV sesji.