Komunikat - Profilaktyka jodowa na terenie powiatu myślenickiego

  Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego informujemy, iż na terenie Gmin Powiatu Myślenickiego utworzone zostały przez Wójtów i Burmistrzów  punkty wydawania preparatu stabilnego jodu, tj. jodku potasu.

 

Działania związane z przygotowaniami do ewentualnej dystrybucją jodku potasu na terenie powiatu myślenickiego mają charakter czysto prewencyjny i opierają się na wytycznych, które otrzymujemy od Wojewody Małopolskiego. Poszczególne służby są w pełnej gotowości do natychmiastowego działania, dlatego proszę, aby każdy zachował spokój.  podkreśla starosta Józef Tomal. 

 

Z informacji, otrzymywanych z administracji rządowej, wynika, iż ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne, jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

 

Przypominamy, że sytuację radiacyjną na terenie kraju można sprawdzić na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki:  https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal .

 

Uwaga! Lekarze i specjaliści podkreślają, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę nie jest bezpieczne dla zdrowia, nawet wtedy, gdy istnieją wskazania do jego stosowania – nie można go aplikować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu oraz gdy występuje nadczynność tarczycy lub zaostrzające się pod wpływem jodu niektóre choroby (np. opryszczkowe zapalenie skóry). Więcej o zaleceniach i przeciwskazaniach stosowania jodku potasu można znaleźć w Rejestrze produktów leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl .

 

 

Lokalizacje punktów wydawania preparatów stabilnego jodu na terenie powiatu myślenickiego z podziałem na gminy:

 

Gmina Wiśniowa

Adres strony www: http://wisniowa.malopolska.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=254&strona=1&sub=5&subsub=79

Lokalizacja punktów:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 437

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Poznachowicach Dolnych, 32-412 Poznachowice Dolne 104

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej, 32-412 Wierzbanowa 138

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku, 32-412 Lipnik 313

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kobielniku, 32-412 Kobielnik 158

 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Glichowie, 32-412 Glichów 95

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Węglówce, 32-412 Węglówka 286

Gmina Myślenice

Adres strony www:

www.myslenice.pl (link: https://www.myslenice.pl/system-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-gminy-myslenice,art-3932 ) oraz https://pl-pl.facebook.com/gminamyslenice/

Lokalizacja punktów:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Śródmieście, 32-400 Myślenice, ul. Tadeusza Kościuszki 16

 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Pardyaka 26

 3. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Dolne Przedmieście, 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 114

 4. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Zarabie, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 48

 5. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście, 32-400 Myślenice,3-go Maja 58

 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcie, 32-400 Myślenice, Borzęta 304

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Polance, 32-400 Myślenice, Polanka 307

 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, 32-445 Krzyszkowice, Zawada 104

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyszkowicach, 32-445 Krzyszkowice, Krzyszkowice 705

 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie, 32-444 Głogoczów, Głogoczów 406

 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Bęczarce, 32-444 Głogoczów, Bęczarka 113

 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku, 32-400 Myślenice, Jawornik 9

 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Bysinie, 32-400 Myślenice, Bysina 46

 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy, 32-400 Myślenice, Jasienica 54

 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczanach 32-400 Myślenice, Osieczany 37

 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini, 32-400 Myślenice, Droginia 289

 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Bulinie, 32-425 Trzemeśnia, Bulina 253

 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzemeśni, 32-425 Trzemeśnia, Trzemeśnia 581

 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie, 32-425 Trzemeśnia, Poręba 262

 20. Ochotnicza Straż Pożarna w Zasani, 32-425 Trzemeśnia, Zasań 157

Gmina Sułkowice

Adres strony www:

https://www.urzad.sulkowice.pl/index.php/117-aktualnosci/2185-plan-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-gminy-sulkowice-w-razie-wystapienia-zagrozenia-radiacyjnego

Lokalizacja punktów:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach, Biertowice 220,, 32-440 Sułkowice

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Harbutowicach, Harbutowice 446, 32-440 Sułkowice

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywaczce, Krzywaczka 485 32-440 Sułkowice

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku, ul. Centralna 205, 32-440 Sułkowice

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach, ul. 11 Listopada 29, 32-440 Sułkowice

Gmina Dobczyce

Adres strony www: https://www.dobczyce.pl/system-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-gminy-dobczyce.html

Lokalizacja punktów :

 1. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce

 2. Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe w Dobczycach, ul. Wincentego Witosa 3, 32-410 Dobczyce

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczycach, ul. Jagiellońska 44, 32-410 Dobczyce

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzączowicach, Brzączowice 219, 32-410 Dobczyce

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezowej, Brzezowa 1, 32-410 Dobczyce

 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach, Bieńkowice 122, 32-410 Dobczyce

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowicach, Dziekanowice 100, 32-410 Dobczyce

 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatce, Kornatka 312, 32-410 Dobczyce

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kędzierzynce, Kędzierzynka 96, 32-410 Dobczyce

 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Nowa Wieś 41, 32-410 Dobczyce

 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku, Rudnik 75, 32-410 Dobczyce

 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowie, Sieraków 170, 32- 410 Dobczyce

 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynce, Skrzynka 133, 32-410 Dobczyce

 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Stadnikach, Stadniki 145, 32-410 Dobczyce

 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Stojowicach, Stojowice 130, 32-410 Dobczyce

 16. Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe w Dobczycach, ul. Wincentego Witosa 3, 32 - 410 Dobczyce –Sołectwo Niezdów

Gmina Lubień

Adres strony www: https://www.lubien.pl/asp/start,0

Lokalizacja punktów:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubniu, 32-433 Lubień 34;

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczynie, 32-433 Tenczyn 701;

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeczowie, 32-433 Krzeczów 262;

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej, 32-434 Skomielna Biała 601

Gmina Siepraw

Adres strony www: www.siepraw.pl

Lokalizacja punktów:

 1. Szkoła Podstawowa w Sieprawiu, ul. ks. J. Przytockiego 10 (sala gimnastyczna, główne wejście byłego Gimnazjum) - mieszkańcy Sieprawia

 2. Szkoła Podstawowa w Zakliczynie, ul. Podgórska 123 (sala gimnastyczna) - mieszkańcy Zakliczyna

 3. Szkoła Podstawowa w Czechówce, ul. Szkolna 72 (sala gimnastyczna) – mieszkańcy Czechówki

 4. Szkoła Podstawowa w Łyczance, ul. Dworska 1 (sala gimnastyczna) – mieszkańcy Łyczanki

Gmina Raciechowice

Adres strony www: www.raciechowice.pl

 

Lokalizacja punktów :

 1. OSP Czasław, 32-415 Raciechowice, Czasław 51 – remiza dla miejscowości: Czasław

 2. OSP Dąbie, 32-415 Raciechowice, Dąbie 17 – remiza dla miejscowości: Dąbie

 3. OSP Gruszów, 32-415 Raciechowice, Gruszów 2 – remiza dla miejscowości: Gruszów

 4. OSP Krzesławice, 32-415 Raciechowice, Krzesławice 177 - remizadla miejscowości: Krzesławice

 5. OSP Kwapinka, 32-415 Raciechowice, Kwapinka 65 – remiza dla miejscowości: Kwapinka

 6. OSP Poznachowice Górne, 32-415 Raciechowice, Poznachowice Górne 17 – remiza dla miejscowości: Poznachowice Górne

 7. OSP Raciechowice, 32-415 Raciechowice 139 – remiza dla miejscowości: Raciechowice,

 8. OSP Żerosławice, 32-415 Raciechowice, Żerosławice 1 - remiza dla miejscowości: Żerosławice, Bojańczyce

 9. SOŁECTWO Mierzeń, 32-415 Raciechowice, Mierzeń 57- świetlica dla miejscowości: Mierzeń

 10. SOŁECTWO Sawa, 32-415 Raciechowice, Sawa 79A- sołtys dla miejscowości: Sawa

 11. SOŁECTWO Zegartowice, 32-415 Raciechowice, Zegartowice 118 – sołtys dla miejscowości: Zegartowice

 12. SOŁECTWO Kawec 32-415 Raciechowice, Kawec 2 – sołtys dla miejscowości: Kawec

 13. SOŁECTWO Komorniki 32-415 Raciechowice, Komorniki 70 – sołtys dla miejscowości: Komorniki

 14. SOŁECTWO Krzyworzeka, 32-415 Raciechowice, Krzyworzeka 21 – sołtys dla miejscowości: Krzyworzeka

 

Gmina Pcim

Adres strony www:

https://www.gminapcim.pl/post/dzialania-prewencyjne-plan-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu

 

Lokalizacja punktów :

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu; 32-432 Pcim 599

 2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży; 32-431 Stróża 1

 3. Szkoła Podstawowa w Trzebuni; 32-438 Trzebunia 444

Gmina Tokarnia

Adres strony www: https://www.tokarnia.info.pl/

Lokalizacja punktów:

1. Przychodnia Zdrowia (NZOZ PRAKTYKA GRUPOWA PEDIATRYCZNO - INTERNISTYCZNA - LEKARZE E. BAŁUK-SYREK & A. KRZYWOŃ Sp. z o.o)

– Przychodnia - Krzczonów 733 dla mieszkańców Krzczonowa i Zawadki

 1. Przychodnia Zdrowia (NZOZ PRAKTYKA GRUPOWA PEDIATRYCZNO-INTERNISTYCZNA - LEKARZE E. BAŁUK-SYREK & A. KRZYWOŃ Sp. z o.o)

- Przychodnia - filia w Skomielna Czarna 415 – dla mieszkańców Skomielnej Czarnej i Bogdanówki,

 2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Ewa Dutkiewicz-Bugaj

- Przychodnia - Tokarnia 400 - dla mieszkańców Tokarni i Więciórki

 UWAGA; w przypadku konieczności zwiększenia ilości punktów, mogą one zostać utworzone dodatkowo w Remizach OSP: Bogdanówka, Więciórka i Zawadka.

 

 Plakaty informacyjne: