logo malopolska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa       

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów ZSO w Myślenicach w zakresie matematyki i fizyki, ZSTE w Myślenicach w zakresie j. angielskiego oraz ZS w Myślenicach w zakresie matematyki. Cel będzie realizowany poprzez organizację zajęć dodatkowych. Zajęcia realizowane będą w 2 formach:

- zajęć on-line prowadzonych przez pracowników akademickich uczelni wyższych (AGH, UJ, PWSZ w Tarnowie). W każdym obszarze przedmiotowym przewidziane jest 30h lekcyjnych dla grup min. 15 uczniów.

- kół przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli przedmiotu pod nadzorem i z udziałem on-line (10h lekcyjnych) nauczycieli akademickich. W ramach tej formy w każdym obszarze przedmiotowym przewidziano po 30h lekcyjnych dla gr .min. 6 a max. 8 uczniów

Grupę docelową projektu stanowi 60 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którzy wykazują szczególne zainteresowanie przedmiotami objętymi wsparciem. W każdej ze szkół, do których kierowany jest projekt grupa docelowa wynosi 30 uczniów – po 15 w każdym z realizowanych obszarów przedmiotowych.

Zajęcia dla uczniów z ZSTE i ZS będą realizowane w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z siedzibą w Myślenicach doposażonej w ramach realizacji projektu infrastrukturalnego MChE prowadzonego przez AGH. Z kolei uczniowie ZSO będą korzystali ze sprzętu, w który szkoła została wyposażona w ramach pilotażowej edycji MChE i edycjach kolejnych.

Zajęcia we wszystkich formach wsparcia: zajęciach on-line i k. naukowych będą realizowane na podstawie i zgodnie z scenariuszami wypracowanymi wramach projektu koordynacyjnego.

Długoterminowym rezultatem będzie zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji, w celu rozwijania uzdolnień w danym obszarze przedmiotowym.

Wnioskodawca deklaruje współpracę w zakresie realizacji projektu z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM prowadzącym pozakonkursowy projekt koordynacyjny.

Wartość projektu: 44,518.75 zł

Dofinansowane projektu z UE: 37,840.93 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2021

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROJEKTU PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SZKOŁĄMI REALIZUJĄCYMI PROJEKT LUB Z BIUREM PROJEKTU:

 

  • BIURO PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH, WYDZIAŁ PROMOCJI, STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

(www.myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 0 12 372 76 55)

  • ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH (almalo.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 274 00 70)
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W MYŚLENICACH
    http://zste.myslenice.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 372 00 40
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLENICACH
    https://www.sredniawski.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 272 01 18