Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje o przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2009 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami II." Program, którego czas trwania przewidziany jest do końca 2013 roku, umożliwia ubieganie się corocznie za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

 

Beneficjentami Programu mogą być dla:

 • Obszaru B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne;
 • obszaru D - likwidacja barier transportowych - organizacje pozarządowe oraz gminy i powiaty;

 

Maksymalna kwota dofinansowania w 2009 r. ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt, jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu.

W ramach obszaru B programu nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery : wybudowanego i używanego po dniu 1 stycznia 1995 r., wg przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Więcej informacji na temat możliwości dofinansowania w załącznikach.

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie konkretnych wniosków-projektów przez ewentualnych beneficjentów. W związku z tym zainteresowane osoby i podmioty z terenu powiatu myślenickiego proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, pokój nr 1, tel. 274-37-80.

Wnioski-projekty przewidziane do realizacji w roku bieżącym składać można do 07 lipca 2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami oraz wzory dokumentów można uzyskać także na stronie internetowej powiatu myślenickiego oraz na stronie PFRON: www.pfron.org.pl - programy PFRON.

pg

Pliki do pobrania

 1. Materiał informacyjny - Program wyrównywania różnic między regionami II

   

 2. Program wyrównywania różnic między regionami II - Założenia

   

 3. Procedury realizacji programu

   

 4. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A, B, D i F programu

   

 5. Wniosek Obszar B - likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

   

 6. Wniosek Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

   

 7. Obszar D – likwidacja barier transportowych – organizacje pozarządowe oraz gminy i powiaty