Baner zaproszenie na badania przeciwko meningokokom typ B
Więcej informacji na stronie:
https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/programy-profilaktyczne/szczepienia-ochronne

Meningokoki to potoczna nazwa bakterii, dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które wywołują inwazyjną chorobę meningokokową (IChM) przebiegającą najczęściej jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zakażenie krwi (sepsa). IChM może dotknąć każdego, bez względu na wiek, ale najczęściej chorują dzieci w 1 roku życia. Z istniejących 12 typów meningokoków (serogrup), za ok. 95 proc. wszystkich zakażeń na świecie odpowiada pięć z nich: A, B, C, Y i W-135. W Polsce większość zakażeń bo 50-70 % wywołują meningokoki typu B, a wśród dzieci w 1 r.ż. typ B powoduje 77 % przypadków choroby.

Kto może zostać zaszczepiony?

  • dzieci zameldowane na terenie Powiatu Myślenickiego
  • dzieci w wieku do 2 lat, w tym kończących w 2021roku 2 lata, za wyjątkiem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka oraz uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego,

Kto realizuje Program?

  • Dla Gmin: Myślenice, Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice, Siepraw, Pcim, Lubień – Specjalmed sp. z o.o., tel. 12 271 09 00,
  • Dla Gminy Sułkowice – Przychodnia Medycyny Rodzinnej sp. z o.o., tel. 12 273 21 73,
  • Dla Gminy Tokarnia - Praktyka Grupowa Pediatryczno-Internistyczna lekarze E. Bałuk-Syrek &A. Krzywoń sp. z o.o., tel. 12 274 75 51,

Jak się zapisać?

  • online przez stronę: zdrowie.myslenicki.pl
  • telefonicznie z wybraną przychodnią pod jednym ze wskazanych wyżej numerów,

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

- Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w programie, badanie kwalifikacyjne do szczepienia wykonane przez lekarza.

Szczepienia realizowane są ze środków finansowych Województwa Małopolskiego, Powiatu Myślenickiego i Gmin: Myślenice, Dobczyce, Wiśniowa, Siepraw, Pcim, Lubień, Tokarnia.