STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Wnioskujący składa wniosek o wycinkę drzew lub krzewów na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Myślenicach,
 • Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanego,
 • Wniosek jest sprawdzany przez pracownika wydziału pod względem wymagań odpowiednich przepisów prawnych;
 • Decyzja jest podpisywana przez kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska, działającego z upoważnienia Starosty Myślenickiego.

KOGO DOTYCZY :
 • urząd gminy

WYMAGANE DOKUMENTY :
 • Wniosek na wycinkę drzew, zawierający informacje zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, w tym m.in.
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • wypis z ewidencji gruntów

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
 • brak wzoru formularza / wniosku

OPŁATY :
 • brak opłat

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Mienia i Ochrony Środowiska

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe, ul. Drogowców 2A, 32 - 400 Myślenice,
 • "OSOBIŚCIE" - dziennik podawczy; ul. Drogowców 2A, 32 - 400 Myślenice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1 miesiąc (art. 35, art. 57 KPA /Dz.U.z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. /2 miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych

PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm./

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski:
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/