STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna geolog powiatowy na wniosek zainteresowanego
 • Wnioskodawca składa wniosek wraz z załączonymi egzemplarzami dokumentacji geologicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach
 • Dokumentacja geologiczna jest sprawdzana przez geologa powiatowego pod względem wymagań odpowiednich przepisów prawnych
 • Jeżeli dokumentacja geologiczna jest poprawna pod względem formalno-prawnym geolog powiatowy wydaje decyzję zatwierdzającą
 • Decyzja wraz z jednym, opieczętowanym egzemplarzem dokumentacji geologicznej jest przekazywane wnioskodawcy

KOGO DOTYCZY :
 • osoba prawna
 • osoba fizyczna

WYMAGANE DOKUMENTY :
 • wniosek
 • 4 egz. dokumentacji
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
 • brak wzoru formularza / wniosku

OPŁATY :
 • 10 zł za wydanie decyzji, płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub na konto bankowe

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Geolog Powiatowy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe, ul. Drogowców 2a, 32 - 400 Myślenice,
 • "OSOBIŚCIE" - dziennik podawczy; ul. Drogowców 2a, 32 - 400 Myślenice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1 miesiąc (art. 35, art. 57 KPA /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./), 2 miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych

PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm./

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Myślenickiego. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski:
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/