STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYREJESTROWANIE POJAZDU - DEMONTAŻ


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu.
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie, jeżeli petent dostarczy komplet dokumentów.
 • Postępowanie kończy się decyzją o wyrejestrowaniu pojazdu wydaną przez pracownika z upoważnienia starosty.

KOGO DOTYCZY :
właściciela pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY :
 1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osoba upoważniona).
 2. Załączniki
  • Dowód rejestracyjny.
  • Karta pojazdu - jeżeli była wydana.
  • Zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub zespołu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę.
  • tablice rejestracyjne
 3. Do wglądu
  • Dokument tożsamości właściciela
  • Wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną Sprawę mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej (w przypadku kiedy właścicielem pojazdu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - zaświadczenia o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowa spółki)
  • Polisa OC

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc
Wniosek wyrejstrowanie samochodu Microsoft Word

OPŁATY :
10 zł - za wydanie decyzji

Opłatę można wnosić:
 • w kasie Starostwa Wydziału na ul. Drogowców 2,
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach
 • na rachunek bankowy UMiG Myślenice

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala Obsługi Klienta – stanowiska rejestracji pojazdów

Telefon: 122 744 503-510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami KPA. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami

TRYB ODWOŁAWCZY :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami art. 127 - 140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Karta pojazdu wydawana jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych
 • Nalepka kontrolna wydawana jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli
 • W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników wydane zostaje wezwanie do uzupełnienia załączników, jeżeli nie zostanie uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/