STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

POTWIERDZENIE SAMODZIELNOŚCI LOKALI


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokali wpływa do Wydziału Architektury z Dziennika Podawczego Starostwa
 • W ramach rozpatrywania sprawy następuje sprawdzenie poprawności wykonania projektu podziału fizycznego
 • Po rozpatrzeniu wniosku, wydaje się stosowne zaświadczenie potwierdzające samodzielność lokali lub wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

KOGO DOTYCZY :

 • O załatwienie sprawy może ubiegać się każdy podmiot

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Do wniosku należy dołączyć co najmniej 4 egz. projektu podziału fizycznego, sporządzonego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane. W przypadku większej ilości osób we wniosku, należy dołączyć dodatkowy egzemplarz projektu dla każdego wnioskodawcy

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt

Potwierdzenie samodzielności lokali

Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications

OPŁATY :

 • Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 • Dokumenty w formie papierowej można składać osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2A


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 • Do 7 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku

PODSTAWA PRAWNA :

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Ustawa o własności lokali
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

TRYB ODWOŁAWCZY :

 • Brak

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Brak

* Darmowe programy do ściągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/