E - usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Myślenickim 2014-2020

 

cel projektu: rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych gromadzonych w PZGiK: EGIB, BDOT500 i GESUT oraz zapewnienie świadczenia przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności, na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości

 

Beneficjent: POWIAT MYŚLENICKI

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1 E-administracji i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

 

www.mapadotacji.gov.pl