Od trzech lat Polski Klub Infrastruktury Sportowej realizuje Program Promocji Gmin i Powiatów "Budujemy Sportową Polskę". Obecnie uczestniczy w nim ponad 800 gmin, miast i powiatów z całej Polski, w tym Powiat Myślenicki.

www.sportowapolska.eu