Informacja
Starosty Powiatu Myślenickiego
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej

 

Na podstawie art. 422 z związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Myślenicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

numer okręgu wyborczego

granice okręgu wyborczego

liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

Miasto i Gmina Myślenice

9

2

Miasto i Gmina Sułkowice

3

3

Gmina i Miasto Dobczyce, Gmina Siepraw

4

4

Gmina Pcim, Gmina Tokarnia

4

5

Gmina Lubień, Gmina Raciechowice, Gmina Wiśniowa

5

Liczba radnych w Powiecie Myślenickim

25

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Myślenicach mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice, pokój nr 8 tel. 12 274-97-40

Starosta Powiatu Myślenickiego
(-) Józef Tomal