Drukuj
Od lewej: Józef Tomal starosta myślenicki i Rudolf Borusiewicz dyrektor biura Związku Powiatów Polskich podczas uroczystego wręczenia dyplomu i okolicznościowego adresu dla Powiatu Myślenickigo

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, obradującej 3. listopada, Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich wręczył na ręce starosty myślenickiego Józefa Tomala Dyplom i okolicznościowy adres dla Powiatu Myślenickiego - Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2020” za realizację inwestycji

„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”.

Otrzymane wyróżnienie stanowi specjalną nagrodę dla naszego Powiatu przyznaną przez Związek Powiatów Polskich w ramach 25. edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”, promującego najlepsze modernizacje i budowy, wyróżniające się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

Obecny na sesji Rady Powiatu Myślenickiego burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś został uhonorowany przez dyrektora Rudolfa Borusiewicza statuetką Związku Powiatów Polskich. Wnioskodawcą nadania wyróżnienia był starosta myślenicki Józef Tomal. Burmistrz Tomasz Suś był radnym Powiatu Myślenickiego od 2006 r., a w latach 2010-2018 pełnił funkcję wicestarosty myślenickiego. Przyznane wyróżnienie jest uhonorowaniem Jego wieloletniej pracy w  samorządzie powiatowym, zaangażowania w realizację działań na rzecz rozwoju Powiatu Myślenickiego.