Drukuj

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie opinii w sprawie skargi.
 4. Sprawy bieżące.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2021 – 2026.
 4. Sprawy bieżące.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.