Drukuj
Przejście dla pieszych ul. Słowackiego - Żwirki i Wigury

Poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz kierowców poprzez modernizację przejść dla pieszych jest szczególnie ważna. W ramach prac wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ciągach dróg powiatowych zmodernizowano:

Przejście dla pieszych - ul. J. Słowackiego: jezdnia południowa przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury oraz jezdnia północna przy skrzyżowaniu z ul. J. Piłsudskiego)

Przejście dla pieszych - ul. S. Żeromskiego: koło Szkoły Podstawowej nr 2  i  Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach)

Łączny koszt tych czterech instalacji, zrealizowanych ze środków Powiatu Myślenickiego wyniósł: 152 tys. zł

Galeria zdjęć: