Zobacz:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 - BIP