Starosta Józef Tomal odebrał promesę z rąk Pani Marszałek Marty Malec-Lech

Blisko 75 000 złotych otrzymał Powiat Myślenicki na sprzęt komputerowy dla liceów ogólnokształcących.

Dzisiaj w Starostwie gościliśmy Panią Marszałek Marta Malec-Lech, która przekazała promesy, na zakup nowoczesnego sprzętu, Staroście Józefowi Tomalowi oraz włodarzom gmin Powiatu Myślenickiego.

- W sumie do Powiatu Myślenickiego trafi około 600 000 złotych, z których skorzystają uczniowie szkół wszystkich szczebli. Obecnie przygotowujemy również programy aktywizacji uczniów po okresie pandemii, to bardzo ważne by zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną młodych ludzi - mówiła Marszałek.

Starosta Józef Tomal dziękował za życzliwość i współpracę samorządu województwa Małopolskiego i zadeklarował otwartość do dalszych, wspólnych działań.